Περιγραφή

Περιεχόμενα CD

CD 1

1. Spirits 1 (Keith Jarrett) - 5:01

2. Spirits 2 (Keith Jarrett) - 1:45

3. Spirits 3 (Keith Jarrett) - 8:00

4. Spirits 4 (Keith Jarrett) - 5:47

5. Spirits 5 (Keith Jarrett) - 4:10

6. Spirits 6 (Keith Jarrett) - 1:56

7. Spirits 7 (Keith Jarrett) - 7:00

8. Spirits 8 (Keith Jarrett) - 4:56

9. Spirits 9 (Keith Jarrett) - 4:09

10. Spirits 10 (Keith Jarrett) - 3:30

11. Spirits 11 (Keith Jarrett) - 2:37

12. Spirits 12 (Keith Jarrett) - 4:48

CD 2

1. Spirits 13 (Keith Jarrett) - 5:07

2. Spirits 14 (Keith Jarrett) - 3:05

3. Spirits 15 (Keith Jarrett) - 2:27

4. Spirits 16 (Keith Jarrett) - 2:11

5. Spirits 17 (Keith Jarrett) - 2:57

6. Spirits 18 (Keith Jarrett) - 6:19

7. Spirits 19 (Keith Jarrett) - 4:51

8. Spirits 20 (Keith Jarrett) - 5:14

9. Spirits 21 (Keith Jarrett) - 4:27

10. Spirits 22 (Keith Jarrett) - 3:09

11. Spirits 23 (Keith Jarrett) - 4:03

12. Spirits 24 (Keith Jarrett) - 3:01

13. Spirits 25 (Keith Jarrett) - 2:20

14. Spirits 26 (Keith Jarrett) - 6:11


Χαρακτηριστικά

Εταιρεία Παραγωγής ECM
Καλλιτέχνης Keith Jarrett
Έτος Κυκλοφορίας 1986

Σχετίκα προϊόντα