Περιγραφή

Περιεχόμενα CD

Goldberg Variations BWV 988 (Johann Sebastian Bach)

1. Aria - 2:36

2. Variatio 1 - 1:17

3. Variatio 2 - 2:17

4. Variatio 3, Canone all'Unisono - 2:43

5. Variatio 4 - 1:19

6. Variatio 5 - 1:05

7. Variatio 6, Canone alla Seconda - 1:42

8. Variatio 7, Al tempo di Giga - 1:11

9. Variatio 8 - 1:12

10. Variatio 9, Canone alla Terza - 2:23

11. Variatio 10, Fughetta - 1:05

12. Variatio 11 - 1:24

13. Variatio 12, Canone alla Quarta - 1:47

14. Variatio 13 - 2:57

15. Variatio 14 - 1:19

16. Variatio 15, Canone alla Quinta. Andante - 2:07

17. Variatio 16, Ouverture - 3:10

18. Variatio 17 - 1:16

19. Variatio 18, Canone alla Sesta - 0:55

20. Variatio 19 - 0:49

21. Variatio 20 - 1:14

22. Variatio 21, Canone alla Settima - 2:58

23. Variatio 22, Alla breve - 0:53

24. Variatio 23 - 1:15

25. Variatio 24, Canone all'Ottava - 1:44

26. Variatio 25, Adagio - 7:20

27. Variatio 26 - 1:18

28. Variatio 27, Canone alla Nona - 1:22

29. Variatio 28 - 1:23

30. Variatio 29 - 2:35

31. Variatio 30, Quodibet - 2:09

32. Aria da Capo - 2:34


Χαρακτηριστικά

Εταιρεία Παραγωγής ECM
Καλλιτέχνης Keith Jarrett
Έτος Κυκλοφορίας 1989

Σχετίκα προϊόντα