Περιγραφή

Περιεχόμενα CD

CD 1

Das wohltemperierte Klavier, Buch I (Johann Sebastian Bach)

1. Präludium I C-Dur - 1:54

2. Fuge I C-Dur - 1:45

3. Präludium II c-moll - 1:46

4. Fuge II c-moll - 1:27

5. Präludium III Cis-Dur - 1:19

6. Fuge III Cis-Dur - 2:13

7. Präludium IV cis-moll - 2:10

8. Fuge IV cis-moll - 4:01

9. Präludium V D-Dur - 1:14

10. Fuge V D-Dur - 1:37

11. Präludium VI d-moll - 1:48

12. Fuge VI d-moll - 1:55

13. Präludium VII Es-Dur - 4:02

14. Fuge VII Es-Dur - 1:40

15. Präludium VIII es-moll/dis-moll - 3:31

16. Fuge VIII es-moll/dis-moll - 4:48

17. Präludium IX E-Dur - 1:20

18. Fuge IX E-Dur - 1:09

19. Präludium X e-moll - 1:48

20. Fuge X e-moll - 0:58

21. Präludium XI F-Dur - 0:58

22. Fuge XI F-Dur - 1:25

23. Präludium XII f-moll - 2:08

24. Fuge XII f-moll - 3:30

CD 2

1. Präludium XIII Fis-Dur - 1:25

2. Fuge XIII Fis-Dur - 1:39

3. Präludium XIV fis-moll - 0:55

4. Fuge XIV fis-moll - 3:00

5. Präludium XV G-Dur - 0:51

6. Fuge XV G-Dur - 2:41

7. Präludium XVI g-moll - 1:45

8. Fuge XVI g-moll - 1:57

9. Präludium XVII As-Dur - 1:17

10. Fuge XVII As-Dur - 2:15

11. Präludium XVIIIgis-moll - 1:14

12. Fuge XVIII gis-moll - 2:24

13. Präludium XIX A-Dur - 1:11

14. Fuge XIX A-Dur - 1:54

15. Präludium XX a-moll - 1:07

16. Fuge XX a-moll - 4:23

17. Präludium XXI B-Dur - 1:19

18. Fuge XXI B-Dur - 1:23

19. Präludium XXII b-moll - 2:45

20. Fuge XXII b-moll - 3:34

21. Präludium XXIII H-Dur - 0:57

22. Fuge XXIII H-Dur - 1:55

23. Präludium XXIV h-moll - 5:22

24. Fuge XXIV h-moll - 5:43


Χαρακτηριστικά

Εταιρεία Παραγωγής ECM
Έτος Κυκλοφορίας 1988
Καλλιτέχνης Keith Jarrett

Σχετίκα προϊόντα