Μια αυθεντική μουσική γωνιά στο κέντρο της Αθήνας!

Αυθεντική μουσική γωνιά, κρατώντας με συνέπεια το όνομά του για τη μουσική και για άλλες διαδρομές πολιτισμού, εκεί όπου οι θνητοί ανοίγουν δρόμους όταν οραματίζονται τη Μούσα.

Το Music Corner δεν στέκεται στην στείρα διακίνηση των μουσικών έργων, ούτε στροβιλίζεται στη δίνη του ανταγωνισμού της αγοράς, αλλά όπως λειτούργησε από τις απαρχές της ίδρυσής του κρατιέται στην ποιότητα χωρίς να δυσφορεί από την καταναλωτική ασφυξία.

Τα βήματα του Music Corner ανοίγονται ακόμα παραπέρα, σε μουσικές παραγωγές καθώς και εκδόσεις βιβλίων με άξονα την αυθεντική Δημοτική και Λαϊκή μουσική παράδοση, στηρίζοντας και προβάλλοντας όλους τους άξιους εκπροσώπους της.

Το Music Corner διατηρεί σταθερό το επίπεδο ποιότητας στις δραστηριότητές του προάγοντας τη Μουσική Τέχνη.